2009/Jun/13

 
 
ตอนนี้กลัวมาก ถึงมากที่สุด
 
ไม่อยากให้เป็นอย่างที่คิดเลยจริง ๆ
 
กลัวการคาดหวังที่สุด
 
จริงๆ ก็ไม่ได้เป็นคนเก่งอะไร แค่พยายามให้มากเข้าไว้
 
แล้วก็รับผิดชอบต่อทุกสิ่ง แค่นั้นเอง
 
แต่แบบที่ำกำัลังกลัวอยู่
 
ไม่เอาจริงๆ น่ะ
 
ตอนนี้อยากจะหนีไปให้ไกล ๆ
 
ไม่อยากรับรู้
 
อยากจะเป็นคนเห็นแก่ตัว
 
ไม่อยากจะให้เข้าใจผิดไปมากกว่านี้
 
ไม่อยากจะทำให้ตัวเองดูไร้ค่า
 
สับสน
 
" ก ลั ว "
 
 
 
..
 

Comment

Comment:

Tweet